انسان ,نماز ,علیه ,سائر عملهتصویر مرتبط

 

 بیانی از امام صادق - سلام الله علیه - نقل شده است که فرمود: «اول ما یحاسب به العبد عن الصلوة

فاذا قبلت قبل منه سائر عمله و اذا ردت علیه رد علیه سائر عمله » . (8)

اول چیزی که از انسان سؤال می کنند نماز است، اگر نماز قبول شد سایر اعمال هم قبول است . نماز

و نمازگزار را قرآن کریم به خوبی معرفی فرموده است . نمازگزار کسی است که مسائل مالی به عهده

او نیست، طمع و آز در درون او نیست . وقتی که طبیعت دنیاپرست انسان را خدای خالق انسان تبیین

میکند: «ان الانسان خلق هلوعا; اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا» . این مفاسد طبیعت

انسان را تشریح می کند آن گاه می فرماید: «الا المصلین » . (9)نمازگزاران از این رذایل محفوظ اند.

معلوم میشود  نماز مساله ای است که انسان را از رذایل محفوظ و تطهیر می کند . بنابراین تطهیر

انسان از همین نماز خواهد بود، زیرا نماز بسیاری از فضایل را برای انسان تحصیل، و بسیاری از

رذایل را برطرف می کند .

 

منبع:www.hawzah.net

منبع اصلی مطلب : ...۩ نمــــــــــاز ۩...
برچسب ها : انسان ,نماز ,علیه ,سائر عمله
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : اسرار نماز