نماز ,هیزم ,افروخته ,کرده ,روشن ,هایی ,هیزم افروخته ,روشن کرده

نتیجه تصویری برای اسرار نماز

 

از رسول خدا نقل شده است که فرمودند: «ما من صلوة یحضر وقتها الا نادی ملک بین یدی الناس:ایها

الناس قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلاتکم » . (4)  هیچ نمازی نیست

مگر آن که در وقت نماز  فرشته ای به مردم می گوید ای مردم برخیزید آن آتش هایی که با دست خود

بر پشت خود روشن کرده اید با نماز خاموش کنید .

چنان نیست که ما نگاه ناروایی که کردیم، سخن بدی که گفتیم، بی راهه ای که رفتیم، از ما جدا و دور

باشد، همه اینها آتش هایی است که با دست خود روشن کرده ایم و بر دوش حمل می کنیم و نمی دانیم

که خروارها آتش بر دوش ماست .

انسان خود آتش و هیزم افروخته می شود: «و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا» . (5) آنها که اهل

قسط و ظلم هستند، خود هیزم  جهنم اند . انسان به صورت آتش و هیزم افروخته ای مجسم می شود .

اگر خداوند اهل قسط و عدل را دوست دارد، اهل قسط و ظلم را هم دشمن دارد، و آنها هیزم افروخته

جهنم اند . بسیاری از کارهای ماست که به صورت آتش بر دوش، انباشته است و ما احساس نمی کنیم.

معلوم می شود اگر کسی نماز خواند نه تنها گرفتار گناهانی بعد از نماز نمی شود بلکه آتش هایی را

نیز که قبلا روشن کرده است خاموش می کند و می شود «نور» .

 

منبع:www.hawzah.net

منبع اصلی مطلب : ...۩ نمــــــــــاز ۩...
برچسب ها : نماز ,هیزم ,افروخته ,کرده ,روشن ,هایی ,هیزم افروخته ,روشن کرده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : گوشه ای از اسرار نماز