رکعت ,نماز ,چهارم ,سجده ,تشهد ,رکعت چهارم ,مانند رکعت

رکعت سوم نماز هم مانند رکعت دوم است، با این تفاوت که در رکعت دوم باید با حمد و سوره بخوانیم،

ولی در رکعت سوم، سوره و قنوت ندارد سه مرتبه می گوییم:

"سُبحانَ اللهِ والحَمدُ للهِ وَلا اِلهَ الاّ اللهُ واللهُ اکبرُ"

 پس اگز نماز مغرب می خوانیم، باید بعد از سجده دوم (در رکعت سوم) تشهد بخوانیم وبا سلام، نماز را

پایان دهیم.

رکعت چهارم:

اگر نمازی که می خوانیم چهار رکعتی باشد؛ یعنی: نماز ظهر یا عصر یا عشا؛ پس از سجده ها (در

رکعت سوم) بدون آن که تشهد یا سلام را بخوانیم، می ایستیم و رکعت چهارم را مانند رکعت سوم انجام

می دهیم و در پایان نماز؛ یعنی پس از سجده دوم می نشینیم و تشهد و سلام را می خوانیم و نماز را تمام

می کنیم.

منبع:www.beytoote.com

منبع اصلی مطلب : ...۩ نمــــــــــاز ۩...
برچسب ها : رکعت ,نماز ,چهارم ,سجده ,تشهد ,رکعت چهارم ,مانند رکعت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : (شیوه خواندن نماز) رکعت سوم و چهارم